Wednesday, September 30, 2015

Mengapa kita perlu belajar teori Marxisme?

oleh Choo Chon Kai

Mengapa kita perlu teori sebagai panduan dalam perjuangan rakyat?

Bukankah kita dah tahu dunia kita sedang berada dalam krisis? Bukankah kita dah tahu bahawa adanya penindasan dalam masyarakat? Bukankah kita dah tahu bahawa kita perlukan keadilan? Bukankah kita dah tahu bahawa rejim zalim perlu dijatuhkan?

Pasal apa lagi nak cakap teori dan ideologi, lawan sahaja lah… teori tu hanya dibincangkan oleh golongan intelektual kan?

Sememangnya masyarakat kita sedang berdepan denga pelbagai ancaman krisis dan kita perlu lawan dan terus berjuang. Namun, perjuangan tanpa satu teori untuk memahami keadaan, tiada halatuju yang jelas dan tiada perancangan untuk melangkah ke depan adalah sesuatu tindakan yang membuta-tuli. Itu adalah perjuangan yang tiada hala tuju, hanya sekadar perasaan marah tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya nak dicapai pada akhirnya.

Oleh yang demikian, kita perlu teori untuk perjuangan. Hanya perjuangan praktikal yang berpandukan teori yang jelas boleh menghasilkan sesuatu yang bermakna. Begitu juga kita tidak boleh hanya berbincang tentang teori sahaja tanpa melibatkan diri dalam perjuangan nyata, jikalau begini teori itu hanya suatu khayalan.

Ada orang mengatakan bahawa teori Marxis (iaitu idea-idea yang dibawa oleh Karl Marx, Engels dan pemikir kiri selepas mereka) itu sesuatu yang susah difahami, kompleks dan merupakan dogma yang membosankan. Mereka kata idea-idea sosialis tu sesuatu yang “abstrak”, tidak nyata dan tidak praktikal. Ada pula yang kata idea Marxis itu bagus, tetapi tidak sesuai atau tidak boleh dipakai dalam masyakarat kita sekarang.

Mereka yang tidak memandang serius tentang teori perjuangan itu sebenarnya ada pula “teori” mereka sendiri, misalnya, “sifat semulajadi manusia itu adalah pentingkan diri sendiri”, “sifat manusia tak boleh berubah”, “kalau orang kaya tiada keuntungan, tak mungkin wujud peluang pekerjaan untuk kita semua”, “setiap orang pasti boleh berjaya jika dia rajin berusaha”, “masalah yang dihadapi masyarakat kita hari ini adalah disebabkan keruntuhan moral”, “kita perlu seorang pemimpin yang berwibawa untuk menyelamatkan negara kita”,…… setiap hujah yang biasa kita dengar ini, pastinya merangkumi pandangan tentang bagaimana masyarakat boleh jadi macam ini atau itu, dan juga bagaimana manusia boleh mengubah keadaan yang sedia ada. Semua pendangan yang cuba menerangkan “realiti” atau tanggapan tentang realiti sosial ini, sebenarnya adalah “teori” tentang masyarakat,

Oleh itu, sesiapa yang mengatakan bahawa dia tidak memegang pada apa-apa teori, bermakna dia ni tidak jelas tentang pandangannya, ataupun tidak sedar bagaimana dia berfikir. Orang yang menolak ideologi itu sendiri sudah pun mempunyai satu ideologi (ideologi yang anti-ideologi).

Marx bukan nabi

Teori-teori Marxis bukan sahaja tentang pemikiran Marx, tetapi juga himpunan pemikiran mereka yang menyumbang dalam wacana pembentukan teori untuk memahami dinamik masyarakat dan juga perjuangan kelas.

Karl Marx (1818-1883) merupakan seorang tokoh falsafah, politik dan teori kemasyarakatan yang amat penting dalam sejarah moden manusia. Tulisannya telah menjadi asas penting kepada gerakan sosialis zaman moden di seluruh dunia, dari abad ke-19 hingga sekarang.

Karl Marx itu bukannya seorang nabi, bukannya seorang yang sempurna. Maka, teori, idea dan pemikiran yang dibawa oleh Marx bukannya sesuatu kebenaran mutlak yang langsung tidak boleh dicabar. Dan oleh kerana itu, idea-idea yang dibawa oleh Marx itu penting untuk kita pelajari tanpa menjadikannya satu dogma yang kaku.

Pada hakikatnya, teori-teori Marx telah melalui satu proses pengesahan sepanjang perjalanan perjuangan kelas pekerja dan rakyat bawahan sejak abad ke-19, dan terbukti masih relevan sampai hari ini.

Salah faham tentang pemikiran Marx

Ada banyak tanggapan yang silap tentang idea-idea Marx, disebabkan mereka yang mengeluarkan dakwaan tentang idea-idea Marx itu sebenarnya tidak memahami apa dibawa dalam tulisan Marx dan Marxis selepasnya.

Misalnya, ramai yang menganggap apa yang berlaku di negara-negara yang diperintah oleh parti-parti komunis pada abad ke-20 itu adalah proses revolusi sosialis dan masyarakat itu komunis. Malah, eksperimen sosial yang dilakukan oleh parti-parti komunis di banyak negara yang diperintahnya itu sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak dipersetujui oleh Marx, di mana Marx menyifatkan itu sebagai “komunisme berek” atau “komunisme mentah” (crude communism), iaitu melakukan pengkolektifan (collectivisation) secara keras dan semua aspek kehidupan dikawal secara birokrasi. Itu merupakan sesuatu yang menyimpang daripada prinsip ideologi Marx, seperti tindakan ISIS yang menyimpang daripada ajaran Islam hari ini.

Ada juga yang menganggap Marx itu anti-demokrasi, kerana beliau mengkritik sistem demokrasi perwakilan. Sedangkan apa yang dikritik oleh Marx itu adalah sistem demokrasi perwakilan itu masih memisahkan kelas penindas dengan kelas yang tertindas, maka ia menjadi satu alat bagi kelas pemerintah kapitalis untuk meneruskan penindasan kelas. Apa yang dicadangkan oleh Marx adalah sistem demokrasi yang membolehkah semua orang dapat melibatkan diri secara langsung dalam proses politik tanpa bergantung pada perwakilan. Oleh itu, idea Marx adalah untuk demokrasi yang lebih hebat, bukannya kembali kepada pemerintahan autokratik.

Ada apa dengan pemikiran Marx?

Marx bukan orang pertama yang cuba menerangkan apakah masalah dengan masyarakat kita. Sewaktu Marx menulis karya-karya klasiknya tentang ekonomi, politik, falsafah dan idea revolusioner, benua Eropah (khususnya di Britain, Perancis den Jerman) sedang melalui satu proses perkembangan masyarakat yang amat hebat, apabila mesin cipataan baru di kilang mengeluarkan kekayaan kebendaan yang tidak pernah berlaku. Masa itu juga merupakan zaman di mana manusia dapat menguasai cara-cara untuk menangani bencana semula jadi yang pernah menghancurkan kehidupan rakyat sebelum itu.

Namun, dalam sebuah masyarakat yang sudah mula menghasilkan kekayaan yang begitu banyak, majoriti rakyat biasa masih hidup dalam kesusahan. Mereka yang bekerja di dalam kilang-kilang baru yang didirikan pada masa itu, nampaknya sudah bebas, tetapi kehidupan mereka lebih teruk lagi daripada nenek moyang mereka yang bercucuk tanam di kampung. Gaji pekerja pada masa itu hanya sekadar cukup untuk mereka hidup bernafas. Pengangguran dari masa ke semasa menyebabkan kehidupan mereka lebih teruk. Golongan pekerja terhimpit di kawasan miskin kota dan hidup sengsara, tanpa kemudahan kesihatan, dihantui wabak penyakit yang membawa maut. Inilah situasi masyarakat yang menjadi latar belakang kepada pemikiran Marx.

Marx cuba memahami bagaimana sistem masyarakat kapitalis yang baru berkembang itu boleh dibentuk dan berfungsi, sehingga mendorong beliau menghasilkan tulisan tentang ekonomi seperti “Das Kapital”, “Manuskrip 1844” dan sebagainya. Maka wujudnya hujah Marx yang sistematik tentang “kelas kapitalis”, “proletariat”, “nilai surplus”, “pengumpulan modal”, “pemerasan”(eksploitasi) dan “pengasingan” (alienasi).

Pada abad ke-19, juga menyaksikan gerakan kebangkitan perjuangan pekerja berikutan perkembangan sistem kapitalis. Gerakan Piagam Rakyat (Chartism) di England merupakan salah satu gerakan pekerja yang hebat. Apabila gerakan pekerja mengalami kegagalan di England, Marx telah mengemukakan ideanya tentang perjuangan kelas secara jelas dalam risalah yang ditulis bersama Engels, iaitu “Manifesto Komunis”. Dalam Manisfesto Komunis, adalah jelas menyatakan bahawa golongan pekerja perlu bersatu untuk melakukan revolusi, menjatuhkan sistem kapitalis untuk mewujudkan sebuah masyarakat tanpa kelas. Dokumen ini bukannya khayalan ataupun sesuatu yang tiba-tiba timbul dalam minda Marx, tetapi merupakan jawapan Marx kepada persoalan yang dihadapi oleh gerakan pekerja Eropah masa itu. Idea-idea yang dibawa oleh Marx adalah berasaskan analisa pada keadaan konkrit dan usaha untuk menjawab persoalan yang nyata.

Asas pada falsafah Marx adalah “Materialisme Dialektik”. Dialektik berasal daripada dialog, iaitu komunikasi dua hala. Dialetik merupakan satu cara menangani perbezaan pendapat dalam sesuatu debat, dengan mendirikan pemahaman tentang kebenaran melalui dialog yang bernas. Idea dialektik Marx berasal daripada inspirasinya daripada Hegel, tetapi Marx menerapnya dalam haluan yang berbeza daripada Hegel, di mana Marx menyatukannya dengan teori falsafah materialisme, iaitu segala benda adalah berasaskan material (bahan fizikal) dan semua fenomena adalah hasil interaksi material.

Engels menggariskan tiga hukum yang menjadi asas dialetik ini:

1. Perpaduan dan konflik antara dua yang bertentangan

2. Peredaran perubahanan kuantitatif kepada perubahan kualitatif

3. Penafian ke atas penafian

Dengan memahami dialektik, kita boleh terangkan bagaimana seseorang boleh “melahirkan” fikiran atau ideologi, iaitu hasil daripada pengaruh dunia di sekelilingnya, bukannya timbul tanpa sebab dalam mindanya.

Mengapa idea Marx penting?

Sememangnya ideologi yang dibangunkan oleh Marx itu bukannya sesuatu yang sempurna. Lebih-lebih lagi dengan eksperimen sosial yang berlaku pada abad ke-20 yang memberi impak negatif kepada idea-idea komunis yang dibawa oleh Marx. Namun, mengapa kita perlu lagi belajar ideologi Marxis ni?

Idea yang dibawa oleh Marx dan tokoh-tokoh sosialis selepasnya, ataupun ideologi Marxis, merupakan satu alat pemikiran, analisa dan teori yang penting untuk perjuangan kelas, khususnya dalam mencari jalan pembebasan rakyat bawahan dalam dunia kapitalis hari ini. Ideologi Marxisme adalah sesuatu idea yang penuh dengan semangat, sekiranya kita tidak mengamalnya secara kaku dan dogmatik.

Idea-idea Marxisme membekalkan dua perkara penting untuk kita menganalisa masyarakat hari ini yang kompleks. Dua perkara ini adalah “perspektif” dan “idea”.

“Perspektif” adalah cara kita melihat dan mentafsir dunia ini. Perspektif akan menentukan apa yang kita dapat nampak dan apa yang kita tidak dapat nampak, sehingga menentukan bagaimana kita melontarkan persoalan apabila berdepan dengan dunia nyata kita. Perspektif Marx membolehkan kita melihat perkara yang tidak mungkin disedari oleh mereka sebelumnya, iaitu wujudnya ketidaksamaan dalam kerangka kuasa di bawah sistem kapitalis yang pada luarannya nampak macam bebas dan adil. Perpektif Marxis juga membolehkan kita melihat dengan lebih mendalam konflik masyarakat di sebalik pergolakan politik yang mengaburkan mata kita.

“Idea” adalah perkara yang membolehkan kita memahami dunia kita dan mencungkil pandangan kita ke depan. Idea seperti “eksploitasi”, “alienasi”, “pengumpulan modal primitif” dan sebagainya membolehkan kita memahami masalah pokok dalam masyarakat kita hari ini. Idea perjuangan kelas, sosialisme sainfitik dan sebagainya menjadi senjata teori rakyat tertindas untuk mengatur perjuangan.

Mendalami teori, melangkah jauh ke depan

Seperti yang dikatakan oleh Marx, “bukannya kesedaran yang menentukan kewujudan, tetapi kewujudan sosial yang menentukan kesedaran.” Mereka yang berfikir bahawa tidak perlunya ideologi adalah disebabkan pengaruh persekitarannya, termasuk media, sistem pendidikan dan norma-norma masyarakat yang dikuasai oleh kelas pemerintah yang mahu kekalkan keadaan yang sedia ada.

Apabila baca buku sejarah, kita selalu terbaca bagaimana seorang tokoh hebat mencipta sejarah. Malah, jika kita perlu menjelaskan bagaimana “tokoh hebat” itu berpengaruh, kita perlu menjelaskan bagaimana orang ramai pada masa itu setuju dengannya dan sanggup mengikut jejak langkahnya. Adalah tidak tepat jika kita kata Lenin atau Mao telah mengubah sejarah, tanpa menjelaskan bagaimana begitu ramai orang sudi mempercayai mereka dan melaksanakan apa yang dibawa oleh mereka. Takkan Lenin atau Mao ada kuasa ghaib yang dapat memukau berjuta-juta orang. Situasi masyarakat pada masa tertentu yang menyebabkan orang yang hidup pada masa itu terima idea yang dibawa oleh seorang dua tokoh. Oleh itu, adalah penting untuk kita menguasai teori memahami masyarakat yang berubah-ubah mengikut zaman (perubahan keadaan dan hubungan kelas).

Ideologi Marxis adalah satu pemikiran yang sedemikian, berasal daripada perjuangan kelas dan cuba menjawab persoalan yang timbul sepanjang perjuangan kelas ini. Tokoh-tokoh selepas Marx, seperti Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg, Mao Zedong, Louis Althusser, Georg Lukacs dan ramai lagi telah memperhalusi ideologi Marx mengikut keadaan tertentu dan juga meliputi aspek yang berlainan. Ini telah meninggalkan warisan teori Marxis yang kaya untuk kita pelajari hari ini.

Dengan mempertajamkan perspektif kita untuk menganalisa realiti melalui teori Marxis yang radikal, bersama pengalaman perjuangan kita dari masa ke semasa, baru kita dapat terus menggerakkan perjuangan rakyat marhaen untuk perubahan yang bermakna. Tiada penghujungnya untuk mempelajari teori dan terus berjuang, selagi sistem kapitalis yang menindas masih wujud.

Ayuh, marilah kita sama-sama belajar ideologi sosialis dan sama-sama kita bekerja keras untuk membina kuasa rakyat dari bawah.

Penulis rencana ini, Choo Chon Kai adalah Timbalan Setiausaha-Agung Parti Sosialis Malaysia (PSM).

Wang rakyat akan terus hilang jika Mahathir bapa penghilang wang rakyat terus dilihat suci


Skandal-skandal lalu yang masih belum ada penyelesaiannya sehingga pada hari ini adalah seperti skandal Port Klang Free Zone (PKFZ) yang kerugian RM12 billion, di mana seorang dua bekas menteri yang telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan menyalahgunakan kuasa dan rasuah, akhirnya dibebaskan kerana kekurangan bukti untuk meneruskan dakwaan dan sabitan kesalahan tidak dapat dilaksanakan; skandal pemberian komisen sejumlah RM500 juta kepada sebuah syarikat ke atas pembelian dua buah kapal selam; kerugian Sime Darby Bhd sebanyak RM94 juta; kerugian Pos Malaysia Bhd sebanyak RM230 juta dalam projek Transmile; pembaziran RM1 billion dalam projek Eurocopter; pembayaran RM10 juta untuk suatu pengiklanan facebook mengenai pelancongan Malaysia; kompleks sukan Malaysia di London yang tiada gunanya sejumlah RM70 juta; pembelian jet peribadi baru untuk kegunaan perdana menteri sejumlah RM200 juta; kerugian ke atas penjualan Augusta sebanyak RM510 juta; pembelian dua buah kapal selam sebanyak RM4.1 billion yang sehingga kini tidak nampak sebarang keberkesanannya di dalam pertahanan negara; skandal Perwaja Steel yang kerugian RM2.56 bilion dan skandal Bank Bumiputra Berhad yang berlaku pada tahun 1980an dan 2008 yang telah menyebabkan bank tersebut kerugian RM3.2 bilion.

Selain daripada itu, skandal-skandal dan pembaziran dalam kerajaan juga masih berterusan dengan pembelian dakwat kekal oleh Suruhanjaya Pilihanraya sebanyak RM2.4 juta tetapi tidak pula menampakkan keberkekalannya apabila dakwat tersebut digunakan berikutan terlapornya beberapa insiden pengundian kali kedua dan sebagainya. Kerajaan juga kerugian RM1.3 bilion apabila bangunan Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) baru yang siap dibina itu sudah tidak dapat dipakai lagi ekoran daripada pembatalan projek jambatan bengkok Malaysia-Singapura di mana kerajaan juga terpaksa membayar pampasan sebanyak RM257 juta kepada beberapa buah syarikat.

Dalam pada itu, kerajaan juga telah membelanjakan sejumlah RM3.2 bilion di dalam perlaksanaan pendidikan matematik dan sains dalam Bahasa Inggeris yang tidak menampakkan sebarang kemajuan dan keberkesanannya, sebaliknya menerima pelbagai rungutan dan bantahan daripada beberapa pihak. Selain daripada kerugian RM3.2 bilion itu, kerajaan juga didapati telah terlebih membelanja sebanyak RM2.21 bilion di dalam pembelian pelbagai alatan ICT dan komputer untuk kegunaan projek matapelajaran yang gagal itu.

Kerajaan juga didapati telah membelanjakan sebanyak RM7.9 bilion untuk menanggung kerugian MAS yang lalu; RM4.5 bilion terhahap kerugian projek sistem pengangkutan Putra; RM3.3 bilion terhadap kerugian projek STAR-LRT; RM193 juta terhadap kerugian projek sistem pembentungan negara; RM135 juta terhadap kerugian projek pembinaan penjara di Kuching; RM1.5 juta terhadap tiga buah lukisan yang dibeli dan digantung di dalam pejabat MAS; RM6.8 bilion terhadap kerugian projek PSC Naval Dockyard; RM10 bilion terhadap pelaburan kerajaan di dalam projek Valuecap Sdn Bhd dan banyak lagi penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang telah disenaraikan di dalam laporan-laporan Ketua Audit Negara.

Walau apa jua “langkah” demi “langkah” dan “tindakan” demi “tindakan” yang diambil oleh kerajaan BN ini, sehingga kini kita tidak menampakkan sebarang keberkesanan ataupun pembasmian, sebaliknya penyelewengan tersebut masih berterusan, amalan rasuah menjadi semakin meluas dan para pemimpin serta pegawai kanan kerajaan masih bebas menyalahgunakan kuasa mereka untuk manfaat diri mereka.

Dan jika sekiranya kita mengira satu demi satu kos dan nilai kerugian serta kehilangan wang kerajaan tersebut, boleh kita katakan ianya akan mencecah ratusan billion Ringgit (trillions of Ringgit) yang sepatutnya digunapakai untuk kebajikan dan pembangunan yang dapat membantu menaiktaraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

saduran dari sumber internet

Perlukah sesebuah gabungan parti politik kekal secara wajib?

Daripada keadaan politik dalam negara ini, kita telahpun dan sedang memerhati beberapa buah gabungan parti-parti politik yang terkini, iaitu Barisan Nasional (BN) yang kekal begitu lama dengan parti komponen utama Umno memonopoli semua aspek keputusan di dalam gabungan dan kerajaan yang diterajui oleh mereka.

Di pihak Pakatan Rakyat (PR) pula ianya merupakan sebuah gabungan parti-parti pembangkang utama, PKR, DAP dan PAS yang bekerjasama secara longgar dan masing-masing mempunyai kedudukan yang setaraf di antara satu sama lain.

Di tengah-tengah kancah cabar mencabar di antara BN dan PR, terdapat satu lagi alternatif yang kini sedang menonjol, Gabungan Kiri Malaysia (GKM) yang merangkumi gabungan parti politik bercampur dengan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang kini dianggotai oleh Parti Sosialis Malaysia (PSM), sebagai peneraju utama GKM, diikuti dengan Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM), Pusat Sejarah Rakyat dan Collective Intelligence serta beberapa individu yang terkemuka yang menyokong gerakan kiri.

Gabungan pembangkang utama, PR telahpun terkubur baru-baru ini apabila parti komponen ketiga PR, PAS telah mengambil keputusan sendiri untuk melaksanakan cadangan undang-undang Hududnya tanpa mendapatkan persetujuan daripada rakan komponennya, PKR dan DAP.

Ekoran daripada keputusan PAS itu juga, ramai ahli-ahli PAS yang tidak menyetujui langkah pemimpin mereka untuk memencilkan diri daripada aliran politik nasional telah keluar parti beramai-ramai untuk membentuk sebuah parti progresif Islam yang baru, Parti Amanah Negara (Amanah) yang kini bekerjasama dengan PKR dan DAP membentuk sebuah gabungan pembangkang yang terbaru, Pakatan Harapan (PH) bagi menggantikan PR yang telah terbubar akibat kesesatan PAS.

Persoalan yang utama di sini adalah, perlukah sesebuah gabungan parti-parti politik kekal secara wajib dan untuk selama-lamanya? Apakah kebaikan dan keburukkannya? Apakah implikasi seterusnya kepada rakyat dan negara kita?

Jika kita lihat daripada sudut parti-parti yang bergabung di dalam BN, kita dapati parti komponen terbesar, Umno adalah peneraju utama yang memonopoli segala aspek, keputusan dan pembuatan dasar BN dan pentadbiran kerajaan, manakala parti-parti komponen BN yang lain, MCA, MIC, Gerakan, PPP, SUPP, LDP, PBB, PBS, SPDP, PRS, PBRS dan KIMMA terpaksa akur dengan apajua ketetapan dan keputusan yang telah dicapai oleh Umno dan para pemimpinnya.

Dan jika sekiranya terdapat parti-parti komponen BN yang tidak puashati dan mengkritik mana-mana dasar ataupun tindakan yang dilaksanakan oleh Umno, maka parti komponen BN tersebut akan dikecam dengan begitu hebat sekali oleh Umno dan ada kalanya, parti komponen tersebut didesak “meninggalkan” BN jika terus mengkritik Umno dan “menderhakai” BN.

Daripada apa yang kita telah perhatikan, yang sering menjadi mangsa Umno adalah Gerakan, MIC dan PPP. Mangsa yang terbaru adalah MCA apabila Pemuda Bahagian Pasir Gudang telah memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan presiden Umno ekoran daripada cetusan perkauman yang diakibatkan oleh beberapa pemimpin kanan Umno.

Yang menghairankan adalah, kenapa MCA, MIC, Gerakan atau PPP sanggup dikecam dan diperhambakan dengan begitu tidak adil sekali? Kenapa MCA, MIC, Gerakan atau PPP masih enggan berganjak untuk terus keluar daripada BN setelah dianaktirikan selama ini?

Tidak sedarkah bahawa MCA, MIC, Gerakan atau PPP telahpun menjadi tidak relevan lagi di mata rakyat akibat daripada tindakan perkauman, agama dan ekstremis yang sering dipelopori oleh Umno dan para pemimpinnya selama ini?

Sanggupkah MCA, MIC, Gerakan atau PPP terus diperlakukan seperti hamba di dalam BN dan adakah ini dikatakan “perbincangan dan persefahaman secara tertutup” selama ini? Yang jelas sekali adalah MCA, MIC, Gerakan ataupun PPP tidak sanggup meninggalkan BN walau apajua pun kerana tindakan tersebut akan menyebabkan kesemua faedah yang sedang mereka nikmati selama ini akan hilang terus jika sekiranya mereka berbuat demikian.

Kebaikan pada gabungan BN adalah kerana ianya merupakan suatu organisasi yang stabil dan kekal, manakala keburukannya adalah gabungan kekal seperti BN ini mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam strukturnya, di mana sebuah parti komponen yang kuat akan mengambil kesempatan untuk memonopoli dan menguasai segala keputusan pembuatan dasar di dalam BN dan pentadbiran kerajaan dan parti-parti komponen BN yang lain terpaksa akur kepada kekuasaan tersebut. Akibatnya juga, berlaku pelbagai skandal penyalahgunaan kuasa, rasuah dan macam-macam penyelewengan di dalam pentadbiran.

Jika kita perhatikan gabungan Pakatan Harapan (PH, dahulunya Pakatan Rakyat), kita dapati struktur gabungannya yang merangkumi PKR, DAP dan Amanah adalah longgar kerana gabungan pembangkang tersebut tidak dimonopoli oleh parti-parti yang tertentu, walaupun jelas sekali DAP mempunyai jumlah wakil rakyat yang paling ramai, diikuti dengan PKR dan Amanah yang paling kecil jumlah wakil rakyatnya.

Begitu juga dengan Gabungan Kiri Malaysia (GKM) yang dianggotai oleh PSM dan beberapa NGO seperti SAMM, Pusat Sejarah Rakyat, Collective Intelligence serta beberapa individu-individu terkemuka yang berfahaman kiri.

Jika kita melihat daripada sudut “kestabilan”, kedua-dua PH dan GKM adalah tidak stabil kerana struktur dan identitinya adalah tidak kekal dan kewujudan mereka adalah untuk bergerakan secara bersama untuk mencapai sesuatu objektif semata-mata.

Pendek kata, para pemimpin dalam kedua-dua buah gabungan PH dan GKM lebih mengutamakan fleksibiliti dan kesamarataan di dalam “organisasi” gabungan mereka dan masing-masing tidak ingin dikongkong atau dikuasai oleh parti-parti ataupun pihak-pihak yang tertentu di dalam pergabungan mereka. Masing-masing ingin memastikan hak bersuara mereka diberi perhatian secara menyeluruh dan di samping itu, menyemak imbang (check and balance) di antara satu sama lain.

Untuk membandingkan gabungan-gabungan tersebut mempunyai lebih kebaikan daripada satu sama lain, ataupun mempunyai keburukan daripada satu sama lain, ianya memang tidak akan habis-habis jika sekiranya kita terus memperdebatkan kebaikan dan keburukan gabungan-gabungan BN, PH dan GKM di mata umum.

Yang jelasnya adalah tidak ada sebarang organisasi ataupun gabungan organisasi-organisasi yang boleh mendakwa diri mereka bersih dan bebas daripada segala-gala masalah dan sebarang kesilapan.

Untuk menenangkan keadaan tersebut, semua pihak perlu menerima dan mengamalkan fleksibiliti di dalam mencapai objektif dan dasar-dasar yang diperjuang masing-masing.

Ini bermakna, sesebuah parti politik tidak perlu berada di dalam sesebuah gabungan secara wajib atau kekal selama-lamanya. Keadaan tersebut juga dapat memastikan sesebuah parti kekal relevan, tidak dikongkong dan mempunyai kesamarataan untuk bersuara dan berperanan aktif di dalam pembuatan dasar.

Contohnya, jika kita melihat daripada hakikat politik, Gerakan dan PPP yang berideologikan perjuangan tidak mengira kaum untuk menegakkan fahaman Bangsa Malaysia tidak sepatutnya berada di dalam BN sekarang kerana, parti komponen utama yang menerajui BN, Umno sering mengketengahkan ideologi rasisme dan fahaman keagamaan yang ekstremis serta menggongkongi gabungan BN dengan begitu ketat dan tidak membenarkan pihak lain untuk bersuara dan mengkritik.

Dan pada dasarnya, PAS juga tidak sepatutnya berada di dalam PR (bersama dengan PKR dan DAP) dari mula lagi oleh kerana ideologi keagamaannya yang terlalu melampau dan tidak dapat diterima oleh sejumlah besar rakyat. Ini adalah kerana kedua-dua PKR dan DAP jelas mempamerkan komposisi keahliannya yang berbilang kaum dan memperjuangkan isu-isu sosial, ekonomi, keadilan dan nasional sedangkan PAS hanya mementingkan pengamalan undang-undang Syariah rekaannya, Hudud tanpa mempedulikan kedudukan dan sensitiviti pihak lain.

Jika kita melihat dari segi fahaman, parti-parti seperti DAP, PSM, Gerakan, SUPP dan PRM (Parti Rakyat Malaysia) sepatutnya bersama-sama di dalam sebuah gabungan yang beroreantasikan fahaman kiri kerana kesemua parti-parti tersebut pada dasarnya adalah parti-parti yang berhaluan kiri.

Oleh itu, fleksibiliti parti-parti politik untuk menentukan halatuju bagi memastikan ianya seiring dengan dasar-dasar dan objektif yang diperjuangkan mereka perlu digalakan dan dapat memberikan lebih banyak alternatif kepada rakyat jelata untuk meneliti, mengkaji dan menyokong. Dan pada masa yang sama kematangan politik di kalangan rakyat juga perlu di dalam diri mereka dan tidak menghadkan pilihan mereka kepada hanya BN ataupun PR semata-mata.

Fleksibiliti parti-parti politik untuk bergabung haruslah bergantung kepada keadaan di sesebuah negeri ataupun wilayah yang mereka bertumpu, keadaan politik di sekitar kawasan, budaya, komposisi sosio-ekonomi, masyarakat dan sebagainya.

Keadaan tersebut juga telah dilaksanakan dengan jayanya di beberapa buah negara yang berlandaskan demokrasi pelbagai parti. Contoh yang pertama adalah di Australia di mana Liberal Party dan National Party bergabung untuk menubuhkan kerajaan pusat dan Labor Party berserta Green Party berperanan sebagai pembangkang di peringkat pusat.

Di wilayah Tasmania, Liberal Party dapat bekerjasama dengan Green Party untuk membentuk kerajaan negeri, manakala wilayah Canberra (Australian Capital Territory), Labor Party bergabung dengan Green Party untuk memerintah negeri tersebut.

Di negara Belgium pula, perbezaannya adalah cukup ketara. Di peringkat pusat, kerajaan campuran merangkumi Reformist Party, Liberal-Democrats dan Christian Democrats, manakala di peringkat negeri, Socialist Party bersama Humanist Democratic Party membentuk kerajaan negeri di wilayah Walloon. Di wilayah Brussels, Socialist Party bergabung dengan Green Party, Liberal-Democrats dan Christian Democrats untuk memerintah negeri tersebut, sementara di wilayah Flemish, New Flemish Alliance bersama dengan Christian Democrats dan Liberal-Democrats membentuk kerajaan campuran di negeri tersebut.

Keadaan yang sama juga dapat dilihat di negara maju seperti Jerman, di mana Christian Democrat dan Social Democrat membentuk kerajaan campuran manakala Greens dan Democratic-Left menjadi pembangkang di peringkat pusat.

Sementara di wilayah Brandenburg pula, Social Democrat bergabung dengan Democratic-Left untuk membentuk kerajaan negeri, dan keadaan yang berbeza juga berlaku di wilayah North Rhine-Westphalia di mana Social Democrat bergabung dengan Greens memerintah negeri tersebut.

Ini menunjukkan fleksibiliti di dalam menentukan komposisi kerajaan campuran dan gabungan-gabungan parti-parti politik mengikut aliran dan objektif bersesuaian dengan keadaan politik di sesebuh kawasan, masyarakat, negeri ataupun wilayah.

Di Malaysia, janganlah kita melihat dari sudut Pakatan Harapan, Barisan Nasional ataupun Gabungan Kiri Malaysia. Berikan fleksibiliti kepada diri kita untuk menentukan apa yang baik untuk diri kita semua, kemajuan sosial-ekonomi, pembangunan dan sebagainya.

Kita lihat dari sudut parti-parti politik yang memerintah dan pencapaian. Contohnya, di Pulau Pinang, DAP-PKR membentuk kerajaan campuran, manakala di negeri Selangor kerajaan campuran di sana merangkumi PKR-DAP-PAS-Amanah, manakala di Kelantan, kerajaan negeri diterajui sepenuhnya oleh PAS. Daripada komposisi gabungan tersebut dapatkah kita lihat kewujudan sesebuah “kerajaan Pakatan” yang sepenuhnya? Tidak!

Begitu juga dengan BN dan apa yang didakwa mereka “kerajaan BN”, akan tetapi komposisi parti-parti yang memerintah negeri adalah berbeza kerana ada parti-parti komponen BN yang langsung tidak diwakili dalam kerajaan negeri tersebut.

Contohnya, di negeri Terengganu, Umno dan PAS mempunyai jumlah wakil rakyat yang hampir seimbang. Dan untuk membentuk kerajaan negeri Umno perlu bergabung dengan MCA yang mempunyai seorang wakil rakyat, oleh itu, ianya ditafsirkan sebagai kerajaan campuran Umno-MCA Terengganu kerana MIC, Gerakan atau PPP tidak mempunyai sebarange perwakilan di dalam negeri tersebut.

Keadaan yang sama juga berlaku di negeri Kedah, UMNO-MCA membentuk kerajaan campuran kerana MCA, Gerakan dan PPP tidak mempunyai sebarang perwakilan di dalam dewan negeri. Di Negeri Sembilan, kerajaan negeri dibentuk oleh Umno-MIC kerana MCA, Gerakan dan PPP tidak mempunyai wakil rakyat terpilih dalam dewan negeri tersebut. Di negeri Sarawak, gabungan PBB-SPDP-PRS membentuk kerajaan memerintah negeri tersebut tanpa Umno, MCA, MIC, Gerakan ataupun PPP.

Pendek kata, jika disebut BN, ianya bukan BN sepenuhnya kerana komposisi parti-parti yang bergabung dan membentuk kerajaan campuran di negeri Terengganu, Kedah ataupun Negeri Sembilan serta Sarawak adalah berbeza dan terhad serta tidak merangkumi sepenuhnya kesemua parti-parti komponen BN.

Rakyat jelata haruslah memberikan ruang dan fleksibiliti kepada diri mereka untuk menentukan parti-parti mana yang menjadi pilihan mereka tanpa perlu terlalu memikirkan soal gabungan-gabungan parti-parti yang perlu mereka pilih kerana ianya akan menyebabkan pilihan menjadi terhad dan terikat.

Rakyatlah harus menjadi penentu parti mana yang perlu berganding dengan parti mana untuk membentuk kerajaan-kerajaan bagi menyempurnakan faedah kepada rakyat jelata dan bukannya menyempurnakan faedah-faedah kepada parti-parti yang memerintah.

http://inter-researchstudies.blogspot.my/2015/09/perlukah-sesebuah-gabungan-parti.html

Tuesday, September 29, 2015

Senarai sebahagian dari pembaziran dan kerugian wang rakyat yang disonglap dibawah regim Mahathir

Ramai tertanya kenapa sekarang che'GuBard mahupun SAMM nak lawan Mahathir, jawapanya mudah ia sudah dimulakan sejak 1998 lagi.

Berikut ialah petikan sebuah laman zaman "reformasi' mengenai regim dibawah Mahathir.
(ini ialah petikan tulisan tahun 2002)

PEMBAZIRAN DAN KERUGIAN

1.   Beria-ia kempen ke seluruh negara menyeru rakyat berhemah ketika berbelanja, beli barangan buatan Malaysia, amalkan sikap menabung, beli yang perlu saja dan suruh rakyat menderma untuk dana negara. Tapi dia sendiri yang membazir ratusan juta ringgit untuk mahligai di Putrajaya baginya bersemayam, jet mewah Global Express untuknya bergerak dan segala serba aneka kemewahan yang tak terfikirkan oleh rakyat jelata. Sedangkan masih ada 400,000 kakitangan awam pangkat rendah (kebanyakan Melayu) belum punya rumah sendiri. Samy Vellu pula belanjakan RM1 juta hanya untuk kahwinkan anaknya S.Vellu Paari dan Shaila Nair di sebuah hotel terkemuka.

2.   Mahathir mengutamakan projek mega yang menelan belanja besar hingga mencecah angka RM 150 bilion. Antara projek-projek membazir yang muncul bawah pemerintahan Mahathir, samada secara awam atau penswastaan:

·     Multimedia Super Corridor (MSC): RM2.0 bilion. Hingga kini MSC masih gagal menarik usahawan tempatan dek kerana infrastruktur MSC yang mega-besar telah menjadi terlalu mahal dan sukar dihampiri.

·     Istana/Mahligai PM: RM200 juta yang hanya mahu dihuni oleh ‘2 orang tua’. Mahathir enggan mengakui kos berkenaan, mati-mati beliau mencanangkan bahawa belanjanya hanya sekitar RM16juta sahaja. Akhirnya, terbongkar juga bila firma arkitek yang  merekabentuk mahligai itu mendedahkan kos bina bangunan sahaja dah cecah RM110.6 juta. Kuat auta betul PM kitani.

·     Jet peribadi PM (Global Express): RM200 juta. Pesawat TUDM yang usang terhempas tak apa, pasal nak beli baru duit tak ada. Wira negara terkorban tak ada hal, asalkan jangan wira dunia ketiga yang jalan. Sehingga 30 Sept 01, kos operasi jet eksekutif ini menelan belanja RM4.8 juta [TUDM], manakala kos penyelenggaraan RM5.3 juta [Airod S/B].

·      Istana Budaya, Jln Tun Razak, KL: RM210 juta. Tapi sayang, bila ia siap keutamaan diberikan kepada pementasan yang berunsurkan budaya asing, muzik asing dan orang asing. Budaya tempatan dipinggirkan dengan pelbagai alasan [Mingguan Malaysia, 24 Feb 2002].

·      Kompleks Sukan Bukit Jalil: RM1.5 bilion

·      Sukom: RM330juta (boleh bina kompleks sukan yang besar tetapi tak mampu uruskan bekalan air di Lembah Kelang hingga terpaksa dicatu; memalukan!!) Kenyataan dariKementerian Belia dan Sukan di sidang parlimen (Ogos 1999) Sukom mengalami kerugian RM10,642,844.00 dan hutang belum selesai RM17,545,052.00

·      Replika keris gergasi: RM9 juta
·      Projek Bakun: RM13.4 bilion
·      Pusat Pentadbiran Putrajaya: RM5.2 bilion
·      Program Jaya MSN: RM160 juta
·      Velodrom Cheras: RM9 juta

·     KLIA, Sepang: RM10.5 bilion (tak termasuk kerugian airport Subang yang ditinggalkan untuk penerbangan domestik). Dan kini KLIA mula menerima pengurangan persinggahan penerbangan asing dan jumlah penumpang. 4 syarikat penerbangan menghentikan jadual persinggahan KLIA [All Nippon Airways, British Airways, Ansett, Qantas dan Lufthansa]. 

·     KLCC (Menara Kembar Petronas): RM4.56 bilion. Tapak tanah KLCC ialah bekas tapak lumba kuda. Mahathir memberi arahan kawasan tersebut ditutup dan dijual kepada Ananda Krishnan. Beliau perolehi keuntungan RM100 juta bila menjual semula tanah tersebut kepada Petronas dan turut memegang ekuiti KLCC.

·      Litar Formula 1, Sepang: RM286 juta

·      Gelanggang Lumba Kuda Tambalang, Tuaran (1983): RM40 juta, kini terbiar begitu saja

·      Projek elektronik MECCity di Pahang lingkup dengan kerajaan negeri berhutang dengan bank sebanyak RM2 bilion.

·      Projek saluran air menghubungkan Sg Besar Air Hitam, Sg Dua ke loji penapisan air Merbau Kudung, Tasek Gelugor, P. Pinang yang bernilai RM44 juta terbengkalai. 

3.   Membazir duit berjuta-juta untuk mengadakan perhimpunan besar-besaran; samada menyambut kemerdekaan atau tujuan politik mereka. Sambutan hari Merdeka baru-baru ini (di seluruh negara) saja dianggarkan, RM100 juta. Untuk pertunjukan laser di KLCC saja melibatkan belanja RM10 juta. Bayangkan pula perhimpunan paksaan BN (Mahathir) berapa banyak belanja digunakan, kos pengangkutan, kos makanan (Seremban), kos stadium, kos promosi dll kos. 

4.   Pengurusan yang tidak cekap, kerja sambil lewa, tidak amanah, ketamakan dan keegoan mereka selalunya membabitkan pembaziran wang rakyat dan kerugian yang amat besar. 

Antaranya:
·      Kementerian Pelancongan & Kebudayaan membayar USD150,000 (RM570,000) untuk iklan melawat Malaysia di majalah Time (11 Feb 02). Di masa yang sama majalah berkenaan memburukkan Malaysia sebagai sarang pengganas.

·      Wakil rakyat BN boleh membuat tuntutan palsu dari kerajaan negeri. Sepertimana laporan BPR oleh wakil rakyat DAP Melaka ke atas KM dan 18 lagi rakannya yang melibatkan wang sejumlah RM168,099. Tuntutan berkenaan banyak melibatkan kerja-kerja parti (BN) dan bukannya untuk kemaslahatan rakyat (Harakah 1 Jun 01).

·      Pantang berkuasa atau menang dalam pilihanraya, langkah pertama mereka kesemuanya untuk diri dan keluarga sendiri. Beli kereta besar, bina rumah besar dan paling tidak repair rumah yang nak diduduki dengan kos yang tak terjangkau oleh kita iaitu RM5 juta seperti apa yang dibuat oleh Tok Uban Selangor.

·      MPPJ bertindak keras ke atas Mines Resort kerana tak bayar cukai RM9 juta. Dua banglo Mahathir di Country Height dan Mines Resort dikendalikan oleh syarikat Lim Kim Yew (kroni beliau). Sebab itu Timb Menteri Perumahan, Kayvies melompat dan membantah tindakan MPPJ.

·      Kelemahan pengurusan Perbadanan Johor (PKENJ) menyebabkan berterusan mengalami kerugian semenjak 1997. Badan itu menghadapi krisis beban hutang berjumlah RM5.4 bilion.PKNP (Pahang) pula berhutang RM1.2 bilion. 

·      Hutang kerajaan BN Trengganu sebelum dijatuhkan oleh Pas ialah sebanyak RM731.3 juta. BN Kelantan yang memerintah 12 tahun meninggalkan hutang lebih dari RM750 juta. Punyala cekap dia orang memerintah…

·      Pernas mencatat kerugian meningkat kepada RM16.39 juta bagi suku tahun pertama berakhir Mac 2001.

·      Bangunan Pularek yang dipantau/jaga oleh 10 jurutera rosak teruk setelah disiapkan melibatkan kos baikpulih bernilai jutaan ringgit, biarpun kontraktor yang sama memperbaikinya.

5.    BBMB rugi sebanyak RM2.5 bilion melalui skandal BMF/Carrian di Hong Kong (hanya Mahathir dan Kuli tahu angkara siapa). Kematian Jalil Ibrahim, yang ditugaskan untuk mengaudit BMF mati dibunuh di sana. Rugi lagi RM1.393 bilion pada Mac 1997. Dari laporan audit jawatankuasa siasatan skandal BMF, jelas menunjukkan Fleet Holding syarikat pelaburan Umno mendapat banyak faedah daripada skandal BMF.

6.   Maminco (lombong timah) rugi RM620 juta melalui tansaksi jualan bijih di London Metal Exchange.

7.   Indah Water Konsortium berhutang sebanyak RM650 juta dan diselamatkan oleh kerajaan.

8.   Skandal yang membawa kerugian kepada Bank Negara dalam perjudian tukaran matawang asing, Pound Sterling British.

9.   Skandal syarikat Perwaja. DSAI memberitahu di Dewan Rakyat pada 1995:-
a.    Kerugian terkumpul Perwaja berjumlah RM2.985 juta.
b.   Tanggungan jangkapanjang Perwaja (dalam bentuk hutang bank) sebanyak RM6,013 juta dan tanggungan semasa berjumlah RM926 juta
c.    Kontrak Perwaja diberi sebelum tender dibuat atau diluluskan, misalnya kontrak tempatan bernilai RM975 juta kepada syarikat-syarikat berkaitan dengan Datuk Kok Mah Shoon dan Ng Kim Lin
d.   Bayaran RM76.4 juta telah dibayar kepada NKK Corp. melalui Frilsham Enterprise Inc. di Hong Kong yang didapati tidak wujud.

              Ini menunjukkan negara kerugian hampir RM10 bilion akibat penyelewengan pengurusan. Dan Perwaja adalah syarikat kerajaan 100%. 1997 & 1998, kerajaan tambah beban lagi dengan meminjamkan Perwaja RM1.6 bilion.

10.  Skandal syarikat-syarikat Pendeposit Koperasi.

11.  Skandal wang PPRT di Trengganu & Kelantan berjumlah RM36.5 juta .

12. Skandal yang membawa keruntuhan Sime Bank (hampir RM2 bilion). Sime Bank mulanya dikontrol oleh bekas S/U Mahathir, Mohd Noor Yusof sebelum dijual kepada Sime Darby. Kemudiannya diambilalih oleh Kumpulan RHB. Apakah nasib bank-bank milik kerajaan terhadap hutang Hottick Investment Incorporation sejumlah RM3.2 bilion.

13. Berapakah keuntungan atau kerugian MAS akhir-akhir ini? Menurut Timb. Menteri Pengangkutan, Ramli Ngah Talib [di dalam persidangan parlimen akhir 2001]; MAS dianggarkan rugi RM750 juta setahun (± RM1 juta sehari). MAS dilaporkan sedang dibebani hutang terkumpul RM9.2 bilion dan kerugian terkumpul sebanyak RM2.5 bilion [The Star, 19 Feb 2002]. Siapa yang menanggung semua ini bila MAS kerugian besar. Tajuddin Ramli senang-senang saja diselamatkan dengan pembelian semula saham MAS. Mahathir menyalahkan peristiwa 11 Sept 01 (WTC, New York diserang) menjadi punca kerugian besar MAS. Pengurusan yang bangang, pengganas antarabangsa pula jadi kambing hitam. Dilaporkan nasi lemak yang disediakan untuk penerbangan MAS kelas pertama berharga RM125 dan mesti dibayar (oleh MAS kepada pembekal) untuk semua 12 tempat duduk samada penuh atau tidak. Wow…?

14. Perbezaan pengurusan balak di Kelantan di antara 5 tahun BN dan PAS memerintah: BN  (1985 – 1989: 158,200 hektar = RM167.6 juta) dan PAS (1994 – 1998: 30,451 hektar = RM355.85 juta). Di manakah tahap profesionaliti Umno?

15. Bekalan air untuk rakyat. Krisis bekalan air Lembah Kelang akhir 1997 hingga pertengahan 1998. Air disimpan untuk Sukom (KL 98) dan disebabkan ketidakcekapan pengurusan Puncak Niaga. Kualiti air yang dibekalkan tidak begitu diambil berat (bekalan air masin di Dungun, 1998 untuk 10,000 orang pengguna) (Selangor dengan peningkatan harga air malangnya kualiti air menyedihkan). Negara kerugian lebih RM500 juta setahun akibat kegiatan curi air (RM240 juta) dan paip bocor (RM321 juta). Yang peliknya kes begini disedari dari tahun 1995, tapi entah atas sebab apa ianya dibiarkan tanpa tindakan. Akhirnya apa yang Khir Toyo buat, senang-senangje dia naikkan harga air. Ini menunjukkan dengan jelas ketidakupayaan mereka menguruskan hal-hal yang berkait dengan rakyat. Penswastaan Syarikat Air Johor mengalami kerugian RM1.1 bilion membuktikan lagi kelemahan pentadbiran kerajaan BN/Umno.  

16. Kepincangan pengurusan ekonomi negara begitu ketara. Lihat saja isu Tabung Haji, bonus yang menurun dari 8% - 9% ke 3.25% untuk tahun 2001 – alasannya disebabkan faktor ekonomi, kehilangan wang penyimpan sejumlah RM9 juta, pelaburan yang tak kena pada tempat dan pelbagai lagi kelemahan yang ketara. Pak menteri yang bertanggungjawab hanya mengatakan wang yang hilang tersebut jumlahnya amat kecil. Bangang punya menteri! Apa dia ingat RM9 ke? Pembayaran bonus Tabung Haji yang rendah merunsingkan pendeposit. Mereka meminta ianya diuruskan dengan telus dan pelaburan dijalankan dengan tepat. Bagi Mahathir, dia hanya tahu menyindir pendeposit dengan menyatakan mereka boleh melabur dalam sistem perbankan lain kalau nak untung banyak. Selain untuk bekalan mengerjakan haji, rakyat mempercayai Tabung Haji kerana ketiadaan riba’ dan pelaburan yang halal. Bukannya untung semata-mata. Tak cukup dengan itu, kos mengerjakan haji dinaikkan saban tahun dari RM5,770 (1992) ke RM9,445 (2001) dan mungkin akan naik lagi ke angka RM10,000. Dah naik banyak macamtu, baru Pemuda Umno nak berkokok konon (BM 3/3/02). Belum pun reda dengan kehilangan wang, lagi diumumkan kehilangan RM200 juta (RM120 juta berjaya diperoleh balik) disebabkan pelaburan berisiko yang dibuat oleh pengurusan TH. Utusan, TV3 dan NST rugi besar tapi boleh beroperasi dengan biasa seolah tiada apa-apa berlaku. Utusan (RM23.05 juta), NSTP (RM1.28 bilion) dan TV3 (RM500 juta), malah bil telefon pun hutang berjuta ringgit. Disebabkan mereka ini bagaikan ‘parti komponen’ BN jadi mereka akan terus diselamatkan biarpun pincang akaun kewangannya. Terbaru diumumkan oleh kerajaan ialah dividen EPF, menyedihkan dividen boleh turun ke angka 5% terendah semenjak tahun 1967. 

17. Berura-ura nak memindahkan zoo negara. Kononnya zoo sekarang dikelilingi kepesatan pembangunan, jadi sudah menjadi tidak sesuai untuk habitat haiwan. Tapi disebalik perancangan itu, yang terselindung ialah nilai tanah zoo negara berkenaan. Berapa besar projek dapat dibangunkan di sini, berapa keuntungan yang akan diperolehi. Soal binatang pedulikan, soal kos perpindahan, kos infrastruktur baru, soal tempat yang jauh untuk dilawati – itu semua tak penting bagi mereka. Pokok pangkalnya kalau Mahathir kata pindah, maka semua monyet dan kawan-kawan dalam zoo terpaksalah mengangguk.

Bersambung….      
             Cetak dan edarkan


           

Lawatan sepetang di lokasi yang menelan RM10 billion wang rakyat

Petang hujung minggu lepas ke utara sempat singgah ke sebuah lokasi yang pernah menelan wang rakyat sebanyak RM10billion. Sampai ke sudah wang tersebut lesap seperti air tercurah ke padang pasir lesap dan tak nampak baki. Namun watak penting dibelakang skandal tersebut terus dilihat suci.

Perwaja hanya tinggal papan tanda.
pondok jaga tinggalan perbelanjaan RM10billion
kawasan bersebelahan terbangun kilang - kilang aktif yang hanya dibina dengan
beberapa juta RM sahaja dan sudah mula membuat keuntungan pada pelaburnya.
Namun tanah lapang yang menelan RM10billion ini terus menyiksa kenangan rakyat

RM10billion wang rakyat hancur hangus dan ia dilindungi skandalnya di zaman Mahathir Mohammad. Skandal ini telah dibongkar lama, bukans edikit dipecat dan ditahan , ditekan kerana mendedahkan skandal ini.

Mahathir sila jawab dan jangan pura pura suci. Buat yang bertanya kenapa baru sekarang... cheGuBard nak beri tahu cheGuBard sendiri terlibat membuat laporan polis ke atas kes Perwaja ini sejak 1999 lagi.

RM10 billion duit rakyat jahanam oleh Mahathir atas nama Pewaja.

Mahathir sila jawab !!!

#sudahlahMahathir

Menurut Laporan Pembaziran Dana Pembayar Cukai:

Anggaran kerugian: lebih RM10 billion

Anda mungkin telah melihat dalam talian senarai skandal di Malaysia yang telah menyebabkan negara kerugian berbilion-bilion ringgit. Majalah Time memetik pakar ekonomi di Morgan Stanley di Singapura sebagai berkata bahawa negara ini mungkin telah kehilangan sebanyak USD 100 bilion sejak awal 1980-an akibat rasuah.
Salah satu skandal ini adalah projek Perwaja Steel yang sering dikaitkan dengan kerugian sebanyak RM2.56 bilion. Nampaknya angka RM10 bilion adalah lebih munasabah. Malah, Mahathir sendiri telah mengaku kepada umum pada tahun 2002 bahawa Perwaja kehilangan RM10 bilion dalam dialog dengan rakyat Malaysia di London di mana beliau juga mengakui terdapat penyelewengan pelaburan dan salah urus dana dalam Perwaja.
Perwaja Steel bermula pada tahun 1982 sebagai usaha sama antara Heavy Industries Corporation kerajaan milik dan syarikat Jepun Nippon Steel Corporation. Ia sepatutnya menjadi satu projek hebat dalam usaha Mahathir mengetengahkan perindustrian. Sebuah kilang keluli bernilai RM1 bilion telah dibina di Terengganu untuk membekalkan keperluan domestik bagi keluli.
Walau bagaimanapun, Perwaja menghadapi masalah pengeluaran dan telah dibebani dengan hutang yang besar. Oleh kerana pinjaman adalah dalam yen – yang meningkat dengan ketara pada masa itu – bayaran faedah telah menjadi lebih tinggi. Pada tahun 1987 Nippon Steel menarik diri daripada projek itu. Mahathir kemudian membawa masuk rakannya Eric Chia pada tahun 1988 untuk menguruskankan Perwaja dan memulihkan keadaan. Beliau diberi kuasa penuh untuk melakukan apa yang perlu untuk mengubah prestasi Perwaja dan melaporkan terus kepada Mahathir.
Tambahan RM2 bilion telah dilaburkan dalam Perwaja dengan pembiayaan Kerajaan dan pinjaman daripada Bank Bumiputra (RM860 juta) dan KWSP (RM130 juta). Kemudahan baru telah dibina di Terengganu dan di Kedah. Eric Chia menerajui Perwaja selama tujuh tahun.
Pada mulanya, beliau seolah-olah telah berjaya memulihkan Perwaja tetapi selepas beliau meletak jawatan secara tiba-tiba pada tahun 1995 ia menjadi jelas bahawa yang tidak kes itu. Jumlah kerugian meningkat kepada RM2.49 bilion daripada RM1 bilion apabila Eric Chia mengambil alih. Perwaja telah dilumpuhkan oleh hutang tambahan berjumlah RM5.7 bilion.
Pengurusan baru Perwaja menyediakan satu laporan dalaman di mana mereka mendakwa perkara yang berikut antaranya:
– Rekod perakaunan tidak tepat
– Kontrak-kontrak yang tidak mendapat kelulusan berjumlah ratusan juta ringgit
– Dakwaan penyalahgunaan dana
– Kontrak penyelenggaraan yang meragukan berjumlah RM292 juta (termasuk jumlah kontrak sebanyak RM200,000 sebulan kepada sebuah syarikat untuk berkebun, pembersihan dan penyelenggaraan kenderaan)
– Pemberian kontrak RM957 juta kepada syarikat-syarikat lama yang bersekutu dengan Eric Chia
Pada tahun 1999, Anwar membuat laporan polis yang menyatakan bahawa “Dia (Eric Chia) sebenarnya berulang kali mendakwa bahawa tindakan beliau mendapat sokongan dan di bawah arahan Perdana Menteri Dato Seri Dr Mahathir. Dakwaan itu disokong oleh surat yang ditulis Perdana Menteri sendiri. Dengan mandat yang diberi, Lembaga Pengarah telah diketepikan, peraturan tender sengaja diabai dan ianya dipersoalkan, bayaran ‘tidak memuaskan’ dibuat kepada pihak tertentu”.
Selepas bertahun-tahun tanpa tindakan dari BPR dan polis, Eric Chia akhirnya didakwa kerana tidak jujur membenarkan (bukan mengambil) bayaran sebanyak RM76 juta (0.076 billion) pada tahun 2004. Ini hanya berlaku selepas Mahathir meletakkan jawatan sebagai PM dan Badawi mengambil alih. RM76 juta adalah wang yang banyak tetapi ia adalah kecil berbanding dengan jumlah kerugian yang dianggarkan lebih daripada RM10 bilion. Akhirnya, Eric Chia telah dibebaskan oleh mahkamah pada tahun 2007.
Jumlah wang tersebut memberi kesan yang cukup mahal kepada penyalahgunaan Perwaja
“Perwaja kelihatan tidak lebih daripada contoh yang cukup menyerlah berkenaan keterlibatan politik, komersial yang dipersoalkan dan kurang pelaksanaan yang diramalkan gagal. Walaupun dengan pembiayaan yang banyak, ekonomi yang teguh pada masa itu dan perlindungan daripada persaingan barang import dalam bentuk tarif dan kuota, syarikat itu tidak mampu untuk menghasilkan keluli yang menguntungkan. Ia mengalami masalah operasi kronik dan beban hutang yang terlampau tinggi, termasuk kerugian pertukaran asing atas pinjaman banyak dari luar negara. Walaupun selepas kerajaan memutuskan untuk menyerap kerugian terkumpul RM9.9 bilion dengan menswastakan Perwaja pada tahun 1996, ia terus merudum.
Namun wujud kelompok yang jahat dalam Perwaja yang menjamin tempat dalam makam skandal kewangan Malaysia. Bahagian yang tidak diketahui daripada RM15 bilion atau lebih bahawa syarikat yang digunakan dalam pelbagai muslihat dan tipu daya. Walaupun kedua-dua laporan dalaman dan luaran mengesahkan bahawa syarikat itu telah ditipu dengan kejam,namun hampir tiada apa yang telah dilakukan untuk membawa pesalah ke muka pengadilan dalam usaha mendapatkan dana semula. “- Barry Wain
Sources:
Barry Wain (2009) “Malaysian Maverick – Mahathir Mohamad in turbulent times”
Lim Kit Siang (2002), “DAP calls for Royal Commission of Inquiry into RM10 billion Perwaja scandal with former ACA director-general Zaki Husin appointed to assist the inquiry to ensure that Malaysia does not get into the Guinness Book of Records in having the most heinous mega scandals without criminals”
OTHER SCANDALS:
Bank Bumi scandal (RM10 billion)
Maminco-Makuwasa Affair (RM1.6 Billion)
Forex scandal in early 90s (RM30 billion)


Sunday, September 27, 2015

The tragedy in Mina? As if Muslims would open the eyes

General Notes

27 September 2015

The tragedy in Mina?
As if Muslims would open the eyes

1. Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM) by sympathy with al-Fatihah condolences for all the victims of mis-management in the Holy Land of Mecca that accidently killed many pilgrims during Haj, most refer to Mina incident that killed hundreds of pilgrims martyred. Tragedy after tragedy has given a bad image and perception of Muslims around the world.

2. SAMM lambasted the statement by Saudi Arabia Minister, Khalid Al Faleh that we must leave it to fate alone. He said that the Muslim community must accept the tragedy and simply stated that it was caused by the undisciplined behavior by pilgrims involved. From his statement it seems like it just gives a bad impression to the Saudis only but not to the congregation and the Muslims in particular. The western world continues to associate Islam with terrorism and the counter-statements by its minister would further worsens the image of Islam in the eyes of the world community.  He also easily stated that the victims were not disciplined during the pilgrimage.

3. Citing Al Diyar, news Lebanon that clearly states the cause of the tragedy is when the convoy involving Prince Salman, guarded by 200 soldiers and 150 policemen entering Mina, then suddenly occur during peak hours and without the knowledge of many pilgrims it begins to become claustrophobic and panic. Even worse when the royal entourage began throwing in the tunnel with the opposite direction leading to the shoving incidents.

4. According to several news sources, although aware of the human stampede was starting up the cause of death, together with the escort of the royal group comprising police and the army left the scene as if nothing happened. The Saudi Arabian government is aware of the incident but hide the secret.

5. If this is true, then the Mina tragedy is not an accident but it was a murder, in which the Saudi government must take full responsibility. SAMM fully supports emerging countries like Iran dare to take legal action to Saudi Arabia for this tragedy.

6. On the September of 18th 2015, SAMM has submitted a memorandum to the King Salman Al Saud regarding of the crane tragedy at the Grand Mosque. SAMM accept destiny is but what is regrettable is the attitude of the ruling Arab pilgrims pilgrims risked their lives to let the cranes - cranes placed near Masjid Harram risk. It is only because of the excitement of the royal family with the contractor with a passion to change the face of the holy city of Mecca. Gulf Institute, based in Washington (click here) said 95% of the value of heritage in the holy city of Mecca has been affected by the development. Pilgrimage should restore the full realization of human values ​​and the ascetic but slowly the land was turned into a tour of the city and turned into a city of shopping.

7. Until when will the greed of this development by the royal family should we hide from the eyes of the world, whereas in fact they have failed to defend the holy city of Islam? Not only failed to protect the sanctity of Mecca
 they also enable the country to become a United States military bases to enable the Zionist army invaded Yemen. Where does the action of Islamic countries on this manipulation? Islamic State of Yemen groan beg for mercy, but they are proud to kiss the hands of the American authorities to improve the Hajj quota and increase their pockets.
 
8. Do not glorify on this royal family, which is actually a rogue states. Is the compensation of millions to the Muslims who lost their lives just taken into account while their families suffer by the weaknesses in the administration and management of the pilgrimage. Do not think that they are the representatives of ALLAH, but we should look back at the case of Aziz Al Saud bin Raja Salman accused of sexual abuse in the United States caused the death of invited guests who were partying at his luxury home valued at USD $ 37 million in Los Angelas. He was released and is on bail of $ 300,000 USD.

9. Muslims around the world should open their eyes and admit that the Holy City of Islam should be exempt from the royal family, which has become slave of the United States and should be jointly administered by an independent committee. Do not hold the bow, kiss and apply shafaat 'with the royal family, which is unjust and selfish.

Malaysia challenged to initiate this step but sadly we just hung faded. Remember Islam will continue to be abused by the state as long as the two holy cities of the world continues to be governed by royal agents to the United States.

by;

che'GuBard
Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM)

please click and read http://chegubard.blogspot.my/2015/09/memorandum-samm-kepada-pemerintah-arab.html memorandum Sept. 18

Isu Tudung: Kita Melayu Bukan Arab Kata Anak Sultan Johor

Kuala Lumpur – Anakanda Sultan Johor, Tunku Temenggong Johor, Tunku Idris Iskandar menyelar tindakan sebilangan para pengguna media sosial yang mengkritik kakaknya hanya kerana tidak memakai tudung.

Selain melahirkan rasa kecewanya, anak ketiga kepada Sultan Ibrahim Sultan Iskandar itu melalui akuan Instagramnya turut mempertahankan cara berpakaian Tunku Tun Aminah smabil menyifatkan beliau merupakan seorang yang kuat berpegang dengan ajaran agama Islam.

“Saya ingin menyatakan pendangan berhubung komen (kritikan) terhadap kakak saya (Tunku Tun Amaniah) yang tidak memakai tudung (sedangkan) saya melihat beliau lebih banyak banyak bersembahyang berbanding mereka yang memakai tudung.

“Beliau turut memakai selendang apabila menghadiri majlis-majlis keagamaan, apakah ia tidak memadai? Bukan isu tersebut merupakan urusan beliau dengan Allah? Perlukan kita mengkritiknya di media sosial sehingga menyebabkan dia dipandang serong? Bukankah tindakan seperti itu juga dianggap sebagai dosa? soalnya berkali-kali melalui status yang dimuatnaik di laman tersebut.

Tunku Idris turut menyifatkan penggunaan tudung atau hijab adalah merupakan budaya berpakaian bagi masyarakat Arab dan bukan disebabkan tuntutan agama semata-mata.

“Segelintir masyarakat seakan terlupa mengenai budaya, masyarakat kita adalah Melayu dan bukannya Arab (kerana) berpakaian seperti kaum Arab tidak akan menjadikan kita lebih islamik. Betul, burkas (tudung/hijab) bertujuan untuk menutup aurat namun ia juga merupakan pakaian budaya (masyarakat arab) dan bukan berkaitan agama semata-mata.

“( Ini kerana) di Timur Tengah (pakaian tersebut) bertujuan untuk melindungi pemakaiannya daripada ribut pasir dan cuaca panas (malah) ada orang alim (ulama) pernah memberitahu saya, tutuplah wajahmu (hijab) sekiranya wajahmu benar-benar cantik dan boleh menarik perhatian masyarakat” ujarnya lagi.

Kenyataan Tunku Idris itu kemudiannya mengundang perdebatan yang hangat di kalangan para pengikutnya, apabila rata-rata tidak menyokong pendangan tersebut sambil menyifatkan pemakaian tudung adalah merupakan sebagaian daripada tuntutan Islam.

Menurut mereka selain menutup aurat ia juga bagi menjaga kehormatan kaum wanita dari pandangan bukan mereka yang bukan muhrim.

Tinjauan SuaraTV mendapati, anakanda Sultan Johor itu kemudiannya memadakamkan status tersebut sambil menyifatkan kenyataan tersebut telah disalah tafsirkan.

“Mereka mengambil kenyataan tersebut luar dari konteks (maksud yang ingin disampaikan), secara ringkasnya apa yang ingin saya sampaikan ialah kita tidak seharusnya terus menghukum orang lain berdosa (kerana) apapun yang kita lakukan, ia adalah antara kita dengan Allah” ujar Tunku Idris lagi. – SuaraTV

Pembangkang jangan terperangkap dengan drama Khairuddin, Mhatias dan Mahathir

[KEMASKINI] Datuk Khairuddin telah ditahan semula selepas selesai tempoh reman... penahanan beliau dibuat di bawah Seksyen 124K dan 124L, Akta Pencegahan Dan Keselamatan (SOSMA)... tempoh penahanan boleh menjangkau hingga 28 hari...

Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya ke tanah jua... kerana sudah menjadi fitrah kehidupan manusia, 'jerat tidak pernah lupakan pelanduk'... dan apabila perjuangan berpaksikan perasaan dendam, iri hati dan dengki, dipasakkan pula dengan sifat tamak, haloba... maka tak hairanlah bilamana manusia sanggup buat apa saja asalkan matlamat dan niat jahat dapat terlaksana, tanpa mahu melihat lagi kesan yg terpaksa dan akan ditanggung oleh agama, bangsa dan tanahair kelak...


Aku tidak bermaksud nak mengaibkan sesiapa, jauh sekali nak menjatuhkan mana2 pihak kerana aku sedar, siapalah aku, hanyalah picisan blogger di antara ribuan blogger2 lain yg jauh lebih hebat dan berpengaruh... cuma mungkin aku ingin berkongsi sedikit sebanyak info dan maklumat dengan harapan ia dapat memberi manfaat yg berguna kepada semua pihak sebelum nak menilai sesuatu perkara...

Umum sedia maklum, khususnya mereka yang mengikuti perkembangan isu-isu semasa dan politik negara berkenaan dengan penahanan bekas Naib Ketua UMNO Bahagian Batu Kawan, Datuk Paduka Khairuddin Bin Abu Hassan Jumaat lalu... beliau telah ditahan dirumahnya di Mont Kiara bagi membantu siasatan di bawah Akta 124C Kanun Keseksaan atas cubaan untuk melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen...

Ini berikutan beberapa tindakan beliau kebelakangan ini yg jelas cuba untuk mencabar kewibawaan pihak kerajaan khususnya Perdana Menteri terutama membabitkan isu-isu berkaitan 1MDB dan dana politik... beliau juga cuba untuk mengheret isu-isu ini ke peringkat antarabangsa dengan niat jahat mahukan campurtangan pihak asing... beliau telah membuat beberapa laporan kepada pihak berkuasa beberapa negara asing termasuk di Bern, Swirtzerland dan turut mengemukakan beberapa bahan bukti dengan niat memfitnah...


Malah ketika ditahan, beliau dikatakan dalam perjalanan ke Amerika untuk mengetengahkan dan mahu campurtangan daripada pihak berkuasa Amerika khususnya FBI bagi kononnya menyiasat dan mendakwa Najib... Pihak berkuasa Malaysia termasuk imigresen telahpun mengenakan sekatan kepada Khairuddin dan peguamnya, Mattias Chang menghalang mereka untuk keluar dari negara Malaysia...

Berdasarkan maklumat yang diterima oleh pihak polis, mereka yakin Khairuddin sedang merancang untuk keluar dari Malaysia menggunakan sebuah jet peribadi yang sudah siap menunggu ketibaannya di Lapangan Terbang Subang... bertindak di atas maklumat yang diterima, sepasukan anggota polis dari Cawangan Khas telah digerakkan ke kediamannya di Mont Kiara...

Menurut sumber daripada seorang blogger terkenal, Raja Petra Kamaluddin, Khairuddin dikatakan cuba meloloskan diri melalui pintu belakang rumah setelah menyedari kehadiran anggota polis yang ramai... pihak polis lebih awal lagi telah mengepung kediaman tersebut depan dan belakang sekaligus menggagalkan cubaan Khairuddin... ketika kejadian, isteri beliau yang merupakan aktress terkenal negara, Umie Aida berada di rumah... polis telah merampas beberapa dokumen penting dari rumah tersebut termasuk komputer riba, hard drive dan smartphone milik Khairuddin bagi membantu siasatan...


Menurut peguam beliau, Mattias Chang, beliau sepatutnya hadir ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Isnin lalu bagi memberi keterangan seperti yang diarahkan oleh pihak polis... Mattias Chang menganggap bahawa penahanan Khairuddin adalah satu tindakan yang melanggar hak asasi dan kebebasan dan tidak sepatutnya berlaku di Malaysia...


Bagi aku ini bukan lagi soal pencabulan hak atau menyekat kebebasan, yang lebih penting adalah apa sebenarnya niat dan matlamat Khairuddin bertindak sedemikian? Mengheret isu dalaman negara hingga ke peringkat antarabangsa dan mengharapkan campurtangan negara asing adalah satu tindakan pengkhianatan, sabotaj dan boleh mengundang bencana kepada negara... 

Apa perlunya desakan demi desakan yang cuba dibuat oleh beberapa pihak termasuk Khairuddin sedangkan Najib dan kerajaan Malaysia telahpun memberi jaminan bahawa kemelut dan isu melibatkan 1MDB dan dana politik akan diselesaikan sebaik dan setelus mungkin... dan sekarang ianya masih dalam proses siasatan yang terperinci dan menyeluruh...Kenapa tidak boleh tunggu lagi? Dan kenapa perlu mendesak mahukan pendedahan dan hukuman segera? 

Sebenarnya semua ini umpama ada udang di sebalik batu... sudah banyak kali pihak 1MDB dan Najib sendiri telah menjawab pelbagai persoalan yang dibangkitkan selama ini terutama berkenaan hutang RM42B, laporan kewangan yang melibatkan hutang tersebut, kaedah pembayaran hutang tersebut dan beberapa isu-isu berkaitan... 1MDB juga telah menerbitkan sebuah buku laporan lengkap bagi menjawab persoalan yang timbul, selain daripada menggunakan media massa dan media baru... soalnya sekarang, mahu terima penjelasan 1MDB atau tidak...

Malah 1MDB juga telah membuktikan berdasarkan laporan yang dibuat bahawa tidak berlaku kehilangan walau 1 sen pun daripada hutang tersebut seperti yang dituduh kebanyakan pihak... semuanya mempunyai rekod transaksinya... tinggal lagi adat dalam perniagaan, adakala untung dan adakalanya mengalami kerugian, dan 1MDB tidak terlepas daripada menghadapi risiko seperti ini...

Persoalannya adakah 1MDB masih mampu menangani kerugian yang dialami dan dalam masa sama menyelesaikan baki hutang RM42B... berdasarkan laporan daripada 1MDB, mereka sangat yakin bahawa 1MDB masih lagi merupakan sebuah GLC yang kompetitif dan mampu berdaya saing walaupun sedang berdepan dengan hutang dan pelbagai isu yang terpalit... berdasarkan aset-aset yang dimiliki oleh 1MDB dan aktiviti2 perniagaan yang sedang rancak dilaksanakan oleh 1MDB, mmg tidak syak lagi 1MDB berupaya untuk terus berkembang maju... jadi apa masalahnya???

Ekoran daripada isu yang melanda 1MDB, Najib bersama pihak pengurusan 1MDB telah bersetuju untuk melakukan penstrukturan semula hutang yang ditanggung dengan beberapa kaedah... Najib juga telah memberi jaminan untuk mempercepatkan tempoh untuk menyelesaikan hutang yang ditanggung... dalam bisnes, cadangan ada pro dan kontranya... 1MDB sebenarnya tidak perlu melakukan penstrukturan semula kerana 1MDB masih mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan hutang mengikut penjanjian asal... mempercepatkan tempoh pembayaran memanglah akan mengurangkan kadar faedah namun harus diingat 1MDB terpaksa membayar lebih daripada yang asal... contoh mudah, bila kita berhutang selama 9 tahun dengan ansuran bulanan RM500, setelah 4 tahun kita bercadang untuk percepatkan penyelesaian hutang... sepatutnya baki lagi 5 tahun tapi kita mahu selesaikan dalam tempoh 2 tahun... adakah ansuran kita masih kekal RM500??? tentulah ia lebih dari itu... itu contoh angka yang kecil... bagaimana halnya bila angka melibatkan berbilion RM... lebihan keuntungan yang dicatat oleh 1MDB yang sebelum ini boleh disalurkan untuk manfaat negara dan rakyat terpaksa disekat semata-mata untuk menampungkan peningkatan jumlah ansuran yang perlu dibayar...

Semua ini Najib terpaksa lakukan semata-mata tidak mahu lagi memberi persepsi negatif rakyat terhadap kemampuan 1MDB... kebanyakan rakyat terlalu mudah termakan hasutan pihak pembangkang dan musuh2 kerajaan... mereka canang kepada rakyat perkara yang negatif... rakyat yang mungkin kurang arif tentang selok belok perniagaan akan percaya seolah mereka tahu semua perkara... mereka membayangkan loan kereta dan rumah mereka sebagai perbandingan dan kemudian memberi justifikasi yang salah...


Berbalik kepada isu penahanan Khairuddin, seperti dijangka, pasti akan ada pihak yang cuba untuk mengaitkan penahanan tersebut sebagai satu arahan khas daripada Pejabat Perdana Menteri kepada pihak polis... Datuk Mahfoz yang merupakan MP dari PAS berusaha untuk mengaitkan tindakan ini dengan najib... kononnya ini adalah arahan Najib bagi menghalang salah lakunya sampai kepada pihak FBI dan seumpamanya...

Tak kiralah arahan sapa pun... selagi mana ia bertujuan untuk menghalang pengkhianatan, tindakan sabotaj terhadap kerajaan dan negara... aku memang sokong... tok sah dok cerita pasai kredibiliti pihak polis dan sebagainya... ampa memang berniat jahat dan memang patut ditahan... ampa nak mempertikai kredibiliti pihak polis, dalam masa sama, puak ampa dalam PAC pun merupakan seorang yang mulut tempayan dan pengkhianat... membocorkan maklumat dalaman PAC kepada media asing, yg tak berkaitan dengan Malaysia, telus dan jujur ke namanya tu? kenapa tidak pertikai dan bangkitkan sewaktu dalam mesyuarat PAC... dia layak dan berhak... kenapa diam dalam mesyuarat PAC, kemudian bawa keluar maklumat itu dan bikin kecoh di media asing... tujuannya???
Apapun pihak polis khususnya daripada Ketua Polis Negara sendiri sudah pun mengeluarkan satu kenyataan rasmi menafikan tuduhan yang dibuat oleh Datuk Mahfoz tersebut... menurut KPN, siasatan berkenaan 1MDB bukan hanya melibatkan PDRM, tapi turut melibatkan beberapa agensi lain termasuk SPRM, Bank Negara dan Jabatan Peguam Negara... sepatutnya Khairuddin memberi ruang dan kepercayaan kepada agensi2 berkenaan untuk menjalankan siasatan, bukan cuba untuk menarik campurtangan luar atas niat untuk memberi tekanan terhadap siasatan yang sedang berjalan...


Bagi aku, apa yang dilakukan oleh Khairuddin bukan untuk memberi tekanan kepada kerajaan semata-mata, tetapi untuk mengalihkan tekanan yang semakin menghempap kepalanya... Khairuddin sebenarnya hanyalah macai pencacai yang sedang bergerak untuk menutup lubang dalang-dalang utama... tidak lebih dari itu... dan akhirnya percayalah, selepas Justo, Khairuddin pula akan dikambing hitamkan bagi memikul segala kesalahan dan salah laku yang dilakukan oleh tangan2 ghaib di belakangnya...

Mai mana Khairuddin ni??? mempunyai susur galur keturunan penderhaka, daripada bapa saudaranya, Sulaiman Palestin yang pernah mencabar Tun Hussein Onn sebagai Presiden UMNO... juga sepupu kepada Anwar Ibrahim yang tidak perlu diperkenalkan lagi... yang menariknya, penderhakaan Khairuddin bukan terhadap PM tetapi kepada sepupunya sendiri hingga akhirnya Anwar tumbang dan dipenjarakan...

Khairuddin lah yang pernah bersekongkol dengan Umi Hafilda melakukan pendedahan terhadap Anwar dan mendesak Tun M yang ketika itu PM agar mengambil tindakan terhadap Anwar... dan Khairuddin jugalah yg menerbitkan buku kontroversi '50 Dalil Kenapa Anwar Ibrahim Tidak Boleh Jadi PM'... bermula daripada situlah Tun M sudah nampak apa yang Khairuddin boleh dan sanggup lakukan... tidak sebagai mastermind, tetapi sebagai pencacai pengangkat najis...


Setelah tamat era Tun Mahathir, memasuki era Tun Abdullah sebagai PM dan Presiden UMNO... lazimnya, pencacai akan mencari dahan untuk berpaut... nak mengharapkan Tun M, Tun M pun sudah menjadi mantan... mahu tidak mahu terpaksalah menyondol hidungnya kepada Pak Lah... datang dari negeri yang sama, Pulau Pinang memberi sedikit kelebihan kepada Khairuddin untuk menghimpit Pak Lah... kecenderungan kepada politik agak kurang ketika itu, sebab itu nama Khairuddin tidak terkenal dalam kalangan kepimpinan UMNO, baik di peringkat negeri jauh sekali peringkat tertinggi... pada ketika itu, yang dihambat adalah projek dan kekayaan... maklumlah nak hidup berpoya-poya perlukan modal yang besar...

Mungkin ketika itu Pak Lah terkenangkan sumbangannya menjatuhkan Anwar yang akhirnya membuka ruang kepada Pak Lah menjadi Perdana Menteri... siapa sangka ketika itu... mungkin disebbkan itu, ditambah pula Pak Lah sendiri jadi meluat bila asyik disondol maka Pak Lah memberi beberapa peluang dan projek kepadanya untuk Khairuddin buat duit...  


Dari situlah nama Khairuddin mula meniti di bibir, bukan dibibir rakyat, tetapi dibibir para artis dan golongan berpoya-poya... satu ketika hingga berebut gelaran Datuk K dengan suami Siti... maklum la dan kaya, mewah dan berharta... Khairuddin dilantik ahli lembaga pengarah LBCN Development SDN BHD, dilantik menjadi Pengarah Pertubuhan Malaysia Kambodia yang berperanan menjaga urusan perdagangan antara kedua-dua negara, dan beberapa jawatan lain lagi...


Sememangnya era Pak Lah menjadi lubok Emas kepada Khairuddin... buat duit kaw kaw... memiliki Ferrari, beberapa buah rumah, kondominium dan sebagainya menjadi bukti betapa pencacai ini berada di zaman kegemilangannya ketika itu...
Hinggalah berjaya menambat hati pelakon terkenal tanahair, Umie Aida untuk berkahwin dan menjadi pasangan hidupnya...Majlis Akad Nikah diadakan di hadapan Kaabah di Mekah manakala majlis resepsinya berlangsung dengan gilang gemilang dengan kehadiran ramai tetamu VVIP, termasuk Tun Mahathir sendiri...

Hebat... memang hebat... tapi inilah kehidupan... ada pasang surutnya... umpama roda, ada ketika di atas dan ada ketika tersungkur di bawah...

Kejatuhan era kepimpinan Pak Lah turut memberi kesan secara langsung kepada survival Khairuddin... maklum sajalah, lubuk emas dah nak tumbang... nak dipertahankan, tak berjawatan... hanya mampu jolok menggunakan wang bagi membantu Pak Lah... tapi banyak mana sangat... kalau dah jenis penderhaka, kacang pasti akan lupakan kulit...

Kepimpinan Najib menggantikan Pak Lah... Najib dengan cara Najib dan tentu juga mempunyai orang2nya yang tersendiri... Khairuddin sedar akan hal itu... dia cuba juga untuk menyondol, sepertimana yang dilakukan sewaktu zaman Pak Lah... tapi Najib pun tidak kurang bijaknya... bagi Najib, Khairuddin adalah seorang penderhaka dan sanggup mengkhianati orang lain... apa yang berlaku kepada Anwar, yang juga merupakan bekas bos Najib sendiri dalam Pemuda UMNO, tidak mungkin Najib dapat lupakan...

Melihat pada keadaan itu, mahu tidak mahu Khairuddin tidak lagi boleh menjadi pencacai belakang tabir, yang hanya menadah projek kepada Najib... Najib memang jenis tak makan saman... Khairuddin mula terpaksa menjinak-jinakkan dirinya dalam politik... berjuta dia terpaksa habiskan semata-mata mahu menempatkan dirinya sebagai Naib Ketua UMNO Bahagian Batu Kawan... bagi Khairuddin, hanya dengan mempunyai kedudukan dalam UMNO dapat membantu dirinya meneruskan survival kehidupan mewahnya...


Langit tidak selalu cerah... entah di mana silapnya, Khairuddin telah diishtihar muflis oleh Jabatan Insolvensi Negara... satu keputusan yang di luar jangkaan Khairuddin... keputusan yang bakal memberi kesan kepada dirinya dan kedudukan jawatannya...

Khairuddin cuba mendapatkan bantuan daripada Najib bagi menyelesaikan masalah muflisnya ini... agak2 Najib nak tolong ke? kalau tolong umpama melepaskan anjing tersepit... ini peluang untuk Najib menguis keluar pengkhianat dan penderhaka dalam team kepimpinan UMNOnya...


Akibat daripada pengishtiharan ini, sebuah kediaman miliknya, yang menjadi hadiah perkahwinan kepada Umie Aida telah dilelong... bertambah angin lah Khairuddin kepada Najib... bermula pada inilah, dia bertekad untuk membalas segala perbuatan Najib terhadapnya...


Tidak cukup dengan rumah dilelong, Khairuddin secara automatik telah hilang kelayakan memegang atau bertanding apa-apa jawatan dalam UMNO... ini menurut Perlembagaan UMNO, Peraturan 8.4 dan 28.9... Khairuddin akhirnya terpaksa melepaskan jawatan yang disandangnya sebagai Naib Ketua UMNO Bahagian Batu Kawan dengan berat hati dan penuh perasaan dendam...


Susulan daripada itu, Khairuddin memulakan langkahnya untuk membalas dendam terhadap Najib... dia menyalahkan Najib sepenuhnya di atas ketersungkuran dirinya...

Dalam masa yang sama, isu 1MDB baru cuba dirungkai (kononnya) dan pendedahan pertama dibuat oleh Sarawak Report... semuanya gara-gara kesilapan kecil yang dilakukan oleh pengurusan 1MDB yang telah terlewat menghantar laporan audit setengah tahun kepada Bursa Malaysia dan Jabatan Audit Negara... secara kebetulan juga beberapa maklumat PetroSaudi yang berada dalam tangan Justo mempunyai perkaitan dengan urusniaga bersama 1MDB... perkara ini berjaya dikesan oleh Claire Brown yang merupakan owner Sarawak report (SR) dan dengan kerjasama beberapa individu termasuk dari pembangkang, akhirnya maklumat tersebut berpindah tangan daripada justo kepada Claire n Asc... maka bermulalah kisah 1MDB...


Apa pula peranan khairuddin? pada awalnya, tak de apa pun... tapi atas perasaan dendam, beliau cuba untuk menjadi hero kepada rakyat dengan mengemukakan laporan polis terhadap 1MDB berdasarkan pendedahan yang dibuat oleh SR...

Dalam masa yang sama, Tun M juga sedang rancak mengatur strategi untuk menjayakan agendanya, menjatuhkan kepimpinan Najib... seperti yang kita sedia maklum, Khairuddin memang pernah bekerjasama dengan Tun M ketika menjatuhkan Anwar Ibrahim... melihat pada keadaan itu, Khairuddin telah pergi bertemu Tun M dan menawarkan diri untuk berkomplot bersama menumbangkan kerajaan pimpinan Najib... Khairuddin juga sanggup dan bersedia untuk dikambinghitamkan dan dipergunakan bagi menjayakan agenda mereka... asalkan rakan komplot lain sanggup membantunya menyelesaikan masalah muflis yang sedang dihadapi sebagai balasan...

Small matter... rakan2 komplot bukan lah calang2 orang... maklum sajalah, yang nak dijatuhkan bukannya ketua kampung atau Tok Penghulu... tapi seorang Perdana Menteri dan Presiden Parti utama negara, UMNO... lagipun bukan senang nak cari kambing hitam sekiranya apa-apa berlaku atau perancangan tidak menjadi kenyataan... bila dah ada yang sanggup tawarkan diri, apa nak berkira sangat setakat 2, 3 juta tu... dan sekiranya perancangan berjalan lancar, lebih pada tu boleh diperolehi...


Beberapa pihak dgn beberapa komplot mula menggerakkan perancangan masing-masing, pada peringkat awalnya... sehinggalah masing-masing menyedari bahawa semuanya mempunyai matlamat yang sama, menjatuhkan kerajaan pimpinan Najib... kita boleh tengok semula... SR yang dibelakangnya terdiri daripada pemimpin pembangkang yg mula-mula mencetuskan isu 1MDB... pada ketika itu tidak banyak maklumat yg dimiliki oleh team Tun M... pada masa itu Tun M hanya menggunakan maklumat sepertimana yg didedahkan oleh SR untuk menyerang Najib sambil disokong oleh beberapa isu sampingan yang tidak berkaitan 1MDB melalui penulisan blog beliau... contohnya isu kemewahan Rosmah, isu jambatan bengkok, isu Altantunya dan beberapa isu lain...

Sehinggalah pertemuan antara Tun M dan Claire Brown berjaya diatur, barulah Tun M menggunakan pengaruhnya mengetengahkan isu 1MDB, bersumberkan maklumat dari Claire yg diperolehi dari Justo... kemudian, berdasarkan pengalaman beliau yg pernah menjadi Presiden UMNO, dibantu oleh beberapa sumber dalam kerajaan yg mungkin telah termakan budi Tun M, maka isu RM2.6B pula didedah...

Siapa yang dedah? Si kambing hitamlah yang ditugaskan untuk bertemu dgn editor WSJ bagi tujuan pendedahan...

Sekarang secara tiba-tiba, segala maklumat berkaitan 1MDB berada di tangan Khairuddin, walhal bukan dia yg mula2 bongkar... memang jelas sudah wujud pakatan atau komplot di antara team Tun M dengan team SR...


Ada beberapa perkara penting lagi yg sepatutnya aku bongkarkan... tapi tak pe la... si kambing hitam pun dah terlepas ke 'dalam'... banyak lagi masa untuk aku sambung drama lakonan Khairuddin and the gang... Insha Allah akan menyusul kemudian... setidak-tidaknya korang dah kenal sedikit sebanyak siapakah gerangan DATUK PADUKANG KHAIRUDDIN BIN ABU HASSAN...