Wednesday, January 30, 2013

[Wajib Fikir] Perbandingan Yang Paling Anda Tidak Senangi !!!

KDNK/kapita kita telah meningkat sejak tahun 1978 dan kita sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020 (mengikut PEMANDU) TETAPI berapa banyak kita boleh membeli kembali seperti pada tahun 1978 dan berapa banyak yang kita boleh membeli SEKARANG?!

Adakah GDP/kapita benar-benar dicerminkan dalam realiti kehidupan harian kita? Adakah Malaysia bertambah baik secara keseluruhannya atau hanya dicerminkan dalam TOP 10%? Adakah perkara-perkara yang lebih baik dan lebih mudah sekarang berbanding 40 tahun yang lalu? Jika tidak, apa silapnya? Apa yang kita boleh lakukan untuk perkara yang betul?

No comments:

Post a Comment