Wednesday, March 06, 2013

APS Siap Sedia Gempur PRU 13!


DALIT, TUARAN, 08 November 2012 : Pertubuhan Angkatan Perubahan Sabah(APS) membuat satu lagi langkah jauh ke hadapan apabila pihak sekretariat APS dengan jayanya menganjurkan Bengkel Propaganda bagi menghadapi Pilihanraya Ke 13. Bengkel tertutup ini disertai oleh Penyelaras APS dari seluruh Sabah dengan kerjasama Solidariti Anak Muda Malaysia(SAMM) yang diketuai oleh Saudara Badrulhisam Sahirin (chegubard) sebagai Pengerusi SAMM dan juga Pengarah Strategik SAMM Cikgu Fauzi . Pembukaan bengkel telah dimulakan pada 7hb November dan dipimpin oleh Datuk Kalakau Untol selaku Majlis Pimpinan Pusat PKR dan berakhir pada 8hb November 2012 yang mana ianya disempurnakan oleh Datuk Seri Panglima Wilfred Mojilip Bumburing selaku Pengerusi APS.
Kepakaran dan kemahiran serta masa kedua dua tenaga pengajar ini telah didigunakan sepenuhnya oleh 38 orang peserta bengkel kali ini. Antara modul yang diajar ialah bagaimana cara menyampaikan mesej kepada rakyat dengan cara yang berkesan. Selain itu, praktikal pengucapan setiap peserta amat berharga kerana ia dapat membantu memperkukuhkan kemahiran mereka. Soalan-soalan dan respon daripada peserta sangat baik dan ini membuktikan Bengkel ini sangat berguna dan berilmu.
Pada hari terakhir kira-kira jam 5.00 petang Bengkel berakhir dengan penyampaian sijil penyertaan kepada peserta dan penyerahan cendera kenangan kepada tenaga pengajar yang didatangkan khas dari Kuala Lumpur ini.

dipetik dari  http://apsabah.com/v1/siap-sedia-gempur-pru-13/#more-1000

1 comment:

 1. Anonymous10:43 PM

  VEN. ASHIN INDAKA: CROOK”DIRTY SEX” OF MYANMAR BUDDHIST MONKS
  http://www.youtube.com/watch?v=Sbfptk60--E&feature=youtu.be
  Kepada rakyat Malaysia yang hormati,
  Suka-lah kita memberitahu bahawa Sami Negera Myamnar kebanyakannya ajaran sesat, banyak permikirannya yang tak betul, main perempuan, tipu wang orang ramai dan lain-lain.

  Seorang Myanmar Sami Buddha (VEN. ASHIN INDAKA) bertinggal SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST TEMPLE, NO: 19 JALAN 38 TAMAN DESA JAYA, KEPONG, KUALA LUMPUR, 52100 MALAYSIA (YIP KUM FOOK”MCA GOMBAK” PRESIDENT) yang sama jahat.

  Harap orang ramai, khasnya rakyat Malaysia mesti jauhkan sami Myanmar ini. kami harap juga Kerajaan Malaysia lebih mengambil perhatian Sami Buddha yang di upah dari luar Negeri, supaya rakyat Malaysia dan Nagera dapat di selamatkan. Sekian, Terima Kasih

  Respect to people of Malaysia,
  Likely, we are told that the Myanmar monks mostly false teaching, many impress notions which are not right, play girl, cheating of the public money and others.

  Myanmar Buddhist Monk (VEN. ASHIN INDAKA) stayed at SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST TEMPLE, NO: 19 JALAN 38 TAMAN DESA JAYA, KEPONG, KUALA LUMPUR, 52100 MALAYSIA (YIP KUM FOOK”MCA GOMBAK” PRESIDENT) as same bad.

  Hope all people; especially Malaysians must far away Myanmar's monks. We hope more Malaysia’s Government also noted that the wages of Buddhist monks from the other countries, so that the Malaysian and country can be saved. Thank you

  尊敬的马来西亚人民,
  我们想告知,缅甸僧侣多半是假的教学,观念是不正确的,玩女人,谎言,欺骗金钱………

  缅甸佛教的僧侣 (VEN. ASHIN INDAKA) 住在 SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST TEMPLE, NO: 19 JALAN 38 TAMAN DESA JAYA, KEPONG, KUALA LUMPUR, 52100 MALAYSIA (YIP KUM FOOK ” MCA GOMBAK” PRESIDENT) 同样糟糕。

  希望所有的马来西亚人, 都应该注意远离缅甸的僧侣。我们更希望马来西亚政府注意,外来的僧侣. 谢谢

  EVRERYONE CLICK HERE TO SEE MORE INFORMATION: http://www.youtube.com/watch?v=Sbfptk60--E&feature=youtu.be
  “VEN. ASHIN INDAKA (MYANMAR): CROOK OF MYANMAR BUDDHIST MONKS (MUST WATCH)”

  ReplyDelete